LMS LIFE COUNSELLING CC

Commercial Insurance

Kommersiële Versekering

Read more about

Commercial Insurance

 

Commercial insurance provides protection for your business’s unique needs and potential risks and will advise you on an insurance solution that’s tailor made for you.

Lees meer oor

Kommersiële Versekering

 

Kommersiële versekering bied beskerming vir jou besigheid se unieke behoeftes en potensiële risiko’s en jy ontvang raad en ’n versekeringspakket wat vir jou pasgemaak is.

   Accidental Damage / Toevallige Skade

   Accounts Receivable / Rekenings Ontvangbaar

   Buildings Insurance / Geboueversekering

   Business All Risks / Alle Risiko’s

   Business Interruption / Onderbreking in Besigheid

   Business Vehicle Insurance / Besigheidsvoertuigversekering

   Electronic Equipment / Elektroniese Toerusting

   Employers Liability / Werkgewersaanspreeklikheid

   Fidelity Insurance / Waarborgversekering

   Fire Insurance / Brandversekering

   Glass Insurance / Glasversekering

   Goods in Transit / Goedere in Transito

   Group Personal Accident / Groep en Persoonlike Versekering

   Public Liability / Openbare Aanspreeklikheid

   Theft Insurance / Diefstalversekering

INSURANCE / VERSEKERING

Personal. Commercial.
Tracking of stolen vehicles.

Persoonlik. Kommersieel.
Opsporing van gesteelde voertuie.