LMS LIFE COUNSELLING CC

Commercial Insurance

Kommersiële Versekering
images/financial6.jpg
Read more about
Commercial Insurance

Commercial insurance provides protection for your business’s unique needs and potential risks and will advise you on an insurance solution that’s tailor made for you.

images/financial6.jpg
Lees meer oor
Kommersiële Versekering
Kommersiële versekering bied beskerming vir jou besigheid se unieke behoeftes en potensiële risiko’s en jy ontvang raad en ’n versekeringspakket wat vir jou pasgemaak is.
 • Accidental Damage / Toevallige Skade
 • Accounts Receivable / Rekenings Ontvangbaar
 • Buildings Insurance / Geboueversekering
 • Business All Risks / Alle Risiko’s
 • Business Interruption / Onderbreking in Besigheid
 • Business Vehicle Insurance / Besigheidsvoertuigversekering
 • Electronic Equipment / Elektroniese Toerusting
 • Employers Liability / Werkgewersaanspreeklikheid
 • Fidelity Insurance / Waarborgversekering
 • Fire Insurance / Brandversekering
 • Glass Insurance / Glasversekering
 • Goods in Transit / Goedere in Transito
 • Group Personal Accident / Groep en Persoonlike Versekering
 • Public Liability / Openbare Aanspreeklikheid
 • Theft Insurance / Diefstalversekering
INSURANCE / vERSEKERING

Personal. Commercial.
Tracking of stolen vehicles.

Persoonlik. Kommersieel.
Opsporing van gesteelde voertuie.