LMS LIFE COUNSELLING CC

Compliance & Accreditation

Voldoening en Akkreditasie

Professional, ethical & honourable.

 

The Compliance Company for LMS Life Counselling cc is Masthead (Pty) Ltd: 906709 and the Compliance Officer is George Whitehead.

  • LMS Life Counselling cc is a licensed Financial Services Provider with the Financial Services Board: 42437
  • LMS Life Counselling cc is an accredited brokerage at the Council for Medical Schemes: ORG 3706
  • Leon Steenkamp is registered with the Professional Board for Psychology of the HPSCA (Health Professions Council of South Africa). Practice Number: 0314498.

Professioneel, eties en eerbaar.

 

Die voldoeningsmaatskappy vir LMS Life Coucelling cc is Masthead (Pty) Ltd: 906709 en die voldoeningsbeampte is George Whitehead.

  • LMS Life Counselling cc is ’n gelisensieerde finansiële diensteverskaffer by die Financial Sector Conduct Authority (FSCA): 42437
  • LMS Life Counselling cc is ’n geakkrediteerde makelaarsfirma by die Raad vir Mediese Skemas: ORG 3706
  • Leon Steenkamp is by die Professionele Raad vir Sielkunde by die Raad vir Gesondheidsberoepe van Suid-Afrika (RGBSA) geregistreer. Praktyknommer: 0314498.

Regulatory Examination /
Regulatoriese eksamen

Ruby Steenkamp has successfully completed her Regulatory Examination as “Representative”.

Ruby Steenkamp het die regulatoriese eksamen as Verteenwoordiger (“Representative”) suksesvol voltooi om in die finansiële sektor te werk.

Regulatory Examination /
Regulatoriese eksamen

Leon Steenkamp has successfully completed his Regulatory Examination as Key Individual.

Leon Steenkamp het die regulatoriese eksamen as Sleutelpersoon (“Key Individual”) suksesvol voltooi om in die finansiële sektor te werk.

Health Care Broker / Mediesefondsmakelaar

Ruby Steenkamp is accredited as Health Care Broker with the Council for Medical Schemes: BR 679.

Ruby Steenkamp is as Mediesefondsmakelaar by die Raad vir Mediese Skemas geakkrediteer: BR 679.

Health Care Broker / Mediesefondsmakelaar

Leon Steenkamp is accredited as Health Care Broker with the Council for Medical Schemes: BR 23568.

Leon Steenkamp is as Mediesefondsmakelaar by die Raad vir Mediese Skemas geakkrediteer: BR 23568.

Counselling / Berading

Leon Steenkamp is also accredited as a Mediator with SEDRA (South Eastern Dispute Association).

Leon Steenkamp is ook deur SEDRA (South Eastern Dispute Association) as bemiddelaar geakkrediteer.

Membership / Lidmaatskap

LMS Life Counselling cc is a member of FIA: 610686

LMS Life Counselling cc is ‘n lid van die FIA: 610686