LMS LIFE COUNSELLING CC

GAP Cover

Gapingsdekking

Read more about

GAP Cover

 

GAP Cover product is essential for any person belonging to a medical aid. GAP Cover provides for the difference between the rates medical aids pay and the rates service providers (doctors, specialists, etc.) charge for IN-hospital procedures. But, many out of hospital-procedures are also covered, as well as co-payments for scopes and scans and co-payments charged by your medical aid for certain in-hospital procedures.

Sub-limitations are covered, e.g. GAP Cover will carry the difference for a knee replacement prostheses with a limit of R35 000 on an account of R40 000.

Lees meer oor

Gapingsdekking

 

Gapingsdekkingprodukte is belangrik vir enige persoon wat lid van ’n mediese fonds is. Hierdie dekking maak voorsiening vir die verskil tussen die tariewe wat mediese fondse betaal en die tariewe wat diensverskaffers (dokters, spesialiste, ens.) op prosedures in-hospitaal hef. Daar is egter baie prosedures wat buite-hospitaal gedoen word, wat gedek word, asook bybetalings vir gespesialiseerde radiologie, en bybetalings wat deur jou mediese fonds vir sekere prosedures in-hospitaal vereis word.

Sub-beperkings word gedek, bv. jou gapingsdekking sal die verskil vir ’n knievervanging¬prostese tot ’n bedrag van R35 000 dek vir ’n rekening van R40 000.

Contact us. You’ll be amazed at what we can do for you!
 Kontak ons gerus. Jy sal verbaas wees oor wat ons alles vir jou kan doen!