LMS LIFE COUNSELLING CC

Medical Schemes

Mediese Fonds

Read more about

Medical Schemes

 

Medical fund brochures are not reader-friendly, so it’s essential that you have a person who can analyze your needs and propose an affordable plan.

It also gives peace of mind to know that LMS Life delivers a one-stop service. Claims, pre-authorisation and general inquiries are handled in this office on a daily basis.

Lees meer oor

Mediese Fondse

 

Aangesien mediese fondse se brosjures nie eintlik leservriendelik is nie, is dit belangrik dat jy ’n deskundige raadpleeg wat jou behoeftes kan ontleed en ’n bekostigbare plan kan voorstel.

Dit sal jou gemoedsrus gee om te weet dat LMS Life ’n eenstopdiens lewer. Eise, voorafmagtiging en algemene navrae word daagliks in die kantoor hanteer.

With more than 26 years experience in the medical industry, it is Ruby Steenkamp’s passion to provide excellent, professional service to all LMS Life’s clients.

___________________________________________________________

Met meer as 26 jaar ervaring in die mediese sektor, is dit Ruby Steenkamp se passie om uitstekende en professionele diens aan al LMS Life se kliënte te bied.

 

We are licenced and accredited to sell and service Discovery Health, LA Health, Momentum Health and Bonitas.

You can have all the money in the world, but without good health, it is very difficult to enjoy life.

Ons is gelisensieerd en geakkrediteer om Discovery Health, LA Health, Momentum Health en Bonitas se produkte te verkoop en die gepaardgaande diens te lewer.

Jy mag dalk al die geld in die wêreld hê, maar sonder jou gesondheid sal dit baie moeilik wees om die lewe te geniet.