LMS LIFE COUNSELLING CC

Personal Insurance

Persoonlike Versekering

Read more about

Personal Insurance

 

Short term Insurance provides protection for your valuable possessions and assets. Our expert advice and affordable products are suitable for you when you experience an unexpected loss or damage to your belongings.

Lees meer oor

Persoonlike Versekering

 

Korttermynversekering bied beskerming vir jou waardevolle besittings en bates. Ons uitstekende advies en bekostigbare produkte is geskik vir jou wanneer jy onverwags verlies van of skade aan jou besittings beleef.

Know more about what we can do:

Meer inligting oor wat ons bied:

 

   Building Insurance / Bouversekering

   House Hold Contents / Huis-inhoud

   All Risks / Alle Risiko’s

   Personal Liability / Persoonlike Aanspreeklikheid

   Personal Accident / Persoonlike Ongelukke

   Motor Insurance / Motorversekering

   Roadside Assistance / Padbystand

   Caravan and Trailer / Karavane en Sleepwaens

   Small Craft Insurance / Versekering vir Klein vaartuie

   Legal Costs and Legal Expenses / Regskoste

   Riot Insurance – SASRIA / Onlusdekking – SASRIA

   Emergency Medical Assistance / Noodbystand (Medies)

INSURANCE / VERSEKERING

Personal. Commercial.
Tracking of stolen vehicles.

Persoonlik. Kommersieel.
Opsporing van gesteelde voertuie.