LMS LIFE COUNSELLING CC

Personal Insurance 

Persoonlike Versekering
images/financial6.jpg
Read more about
Personal Insurance

Short term Insurance provides protection for your valuable possessions and assets. Our expert advice and affordable products are suitable for you when you experience an unexpected loss or damage to your belongings.

images/financial6.jpg
Lees meer oor
Persoonlike Versekering
Korttermynversekering bied beskerming vir jou waardevolle besittings en bates. Ons uitstekende advies en bekostigbare produkte is geskik vir jou wanneer jy onverwags verlies van of skade aan jou besittings beleef.
Know more about what we can do: Meer inligting oor wat ons bied:
 • Building Insurance / Bouversekering

 • House Hold Contents / Huis-inhoud

 • All Risks / Alle Risiko’s

 • Personal Liability / Persoonlike Aanspreeklikheid

 • Personal Accident / Persoonlike Ongelukke

 • Motor Insurance / Motorversekering

 • Roadside Assistance / Padbystand

 • Caravan and Trailer / Karavane en Sleepwaens

 • Small Craft Insurance / Versekering vir Klein vaartuie

 • Legal Costs and Legal Expenses / Regskoste

 • Riot Insurance – SASRIA / Onlusdekking – SASRIA

 • Emergency Medical Assistance / Noodbystand (Medies)

INSURANCE / vERSEKERING

Personal. Commercial.
Tracking of stolen vehicles.

Persoonlik. Kommersieel.
Opsporing van gesteelde voertuie.