LMS LIFE COUNSELLING CC

Ruby V. Steenkamp

More about Ruby Steenkamp

 

Ruby Steenkamp provides a professional and diligent service to her clients in the financial industry and medical sector. Good service delivery with quick feedback are some of the key points in her practice. She treats each client with empathy and compassion, and ethical values and loyalty are not negotiable. She is a hardened business woman, but a soft and caring mother to her daughter, Leoné, and son, Mitchell, as well as a supporting wife to her husband, Leon.

Financial expertise
Ruby is an expert on medical aids and has established strong business relationships with the country’s foremost financial service providers and medical aids. She has solid knowledge about all the products she offers to her clients.

   Fields of Interest

Medical schemes and gap cover, all types of insurance (life insurance, short-term insurance, local and international travel insurance, etc.), income protectors, funeral cover, wills and estate planning, retirement planning.

   Qualifications

Certificate in Financial Planning (Mill Park Business School)

Meer oor Ruby Steenkamp

 

Ruby Steenkamp lewer professionele, flink diens aan kliënte in die finansiële industrie en mediese sektor. Goeie dienslewering met vinnige terugvoer is van die sleutelpunte in haar praktyk. Sy raak met empatie en deernis by elke kliënt betrokke, terwyl etiese waardes en lojaliteit ononderhandelbaar is. Sy is ’n geharde besigheidsvrou, maar ’n sagte ma vir Leoné en Mitchell, haar kinders, en ’n ondersteunende vrou vir haar man, Leon.

Finansiële deskundigheid
Ruby is ‘n deskundige op die gebied van mediese fondse en het sterk besigheidsverhoudings met van die land se voorste finansiële diensteverskaffers en mediese fondse gevestig. Sy beskik oor ’n grondige kennis van al die produkte wat sy aan kliënte bied.

  Belangstellingsvelde

Mediese skemas en gapingsdekking, alle tipe versekering (lewensversekering, korttermynversekering, plaaslike en internasionale reisversekering, ens.), inkomstebeskermers, begrafnisdekking, testamente en boedelbeplanning, aftreebeplanning.

  Kwalifikasies

Sertifikaat in Finansiële Beplanning (Mill Park Business School)

   Medical Schemes / Mediese Skemas

   Gap Cover / Gapingsdekking

   Life Cover with Added Benefits / Lewensdekking met Bykomende Voordele

   Will and Estate Planning / Testamente en Boedelbeplanning

   Retirement Planning / Aftreebeplanning

   Short Term Insurance: Household, Car and Commercial / Korttermynversekering: Huis-inhoud, Voertuie en Kommersieel

   Income Protectors / Inkomstebeskermers

   Funeral Plans / Begrafnisdekking

   Local and International Travel Insurance / Plaaslike en Internasionale Reisversekering

GET IN TOUCH / KONTAK ONS

 

Request an appointment.

Maak ʼn afspraak.