LMS lIFE COUNSELLING CC

Vission & Mission

Visie en Missie
  • Integrity / Integriteit
  • Quality Service / Kwaliteitdiens
  • Confidentiality / Vertroulikheid
  • Sound Ethics / Goeie Etiek
  • Honesty / Betroubaarheid
  • Professionalism / Professionaliteit
  • Respect / Respek
  • Best Interest of Client / Beste Belang van Kliënt
images/clinical2.jpg