Leon M. Steenkamp

Mediation
& counselling expert

Deskundige Berading en Bemiddeling
Ruby V. Steenkamp

Financial Advisor & Medical Aid Specialist

Deskundige Finansiële Adviseur en Mediesefondsspesialis
Weddings & Marriages

A match made
in heaven

Huwelikbevestiging en Huweliksberading:
“A Match Made in Heaven”
LMS Life Counselling

Jou lewe is jou keuse

Welcome to our website

Our website is availbale in English and Afrikaans, so our clients may choose to receive our services in their preferred language.

Welkom by ons webwerf

Ons webwerf is in Afrikaans en Engels beskikbaar en ons kliënte ontvang diens in hul voorkeurtaal.

WHAT / WAT

We offer our clients:

Ons bied aan ons kliënte:
FINANCIAL SERVICES
FINANSIËLE DIENSTE
MEDICAL SCHEMES
MEDIES FONDSE
GAP COVER
GAPINGSDEKKING
SHORT TERM INSURANCE  KORTTERMYNVERSEKERING
COUNSELLING
BERADING
MEDIATION
BEMIDDELING
WEDDINGS
TROUES
EMPLOYEE WELLNESS
WERKNEMER WELSTAND
WHO / wIE

Meet the team.

Ontmoet die span.
Dr. Leon M. Steenkamp

Being involved in Counselling (Clinical Pastoral Therapy) since 1981,
Dr. Steenkamp has the qualifications and qualities…

Dr. Steenkamp is al sedert 1981 betrokke by berading (klinies-pastorale terapie) en het die kwalifikasies en karaktereienskappe...


Read more / Lees verder
Ruby V. Steenkamp

Ruby Steenkamp has been a broker and financial advisor with the Certificate in Financial Planning (Milpark Business School) as academic qualification.

Ruby Steenkamp is al vir meer as 20 jaar 'n makelaar en finansiële adviseur met die Sertifikaat in Finansiële Beplanning (Milpark Business School) as akademiese kwalifikasie.

Read more / lees verder
WHAT / WAT

How to get in touch.

Hoe om ons te kontak.
Contact / kontak
TESTIMONIALS / GETUIGSKRIFTE

What our clients say:

Wat ons kliënte sê:

Thank you, Ruby Steenkamp. We appreciate your excellent service.

nien therion

Met soveel kwaliteit kan jul dienste net groei en groei.

Willie VD Merwe

Passionately friendly staff sand always willing to help.

anthony bridgett