LEON M. STEENKAMP

MEDIATION & COUNSELLING EXPERT

Deskundige Berading en Bemiddeling

RUBY V. STEENKAMP

FINANCIAL ADVISOR &
MEDICAL AID SPECIALIST

Deskundige Finansiële Adviseur en Mediesefonds Spesialis

WEDDINGS & MARRIAGES

MATCH MADE IN HEAVEN

Huwelikbevestiging en Huweliksberading:
“A Match Made in Heaven”

LMS LIFE COUNSELLING

JOU LEWE IS JOU KEUSE

Welcome to our website

Our website is availbale in English and Afrikaans, so our clients may choose to receive our services in their preferred language.

Welkom by ons webwerf

Ons webwerf is in Afrikaans en Engels beskikbaar en ons kliënte ontvang diens in hul voorkeurtaal.

WHO / WIE

Meet the team.

Ontmoet die span.

FINANCIAL SERVICES
FINANSIËLE DIENSTE

MEDICAL SCHEMES
MEDIES FONDSE

GAP COVER
GAPINGSDEKKING

SHORT TERM INSURANCE
KORTTERMYNVERSEKERING

COUNSELLING
BERADING

MEDIATION
BEMIDDELING

WEDDINGS
TROUES

EMPLOYEE WELLNESS
WERKNEMER WELSTAND

WHO / WIE

Meet the team.

Ontmoet die span.

Dr. Leon M. Steenkamp

Being involved in Counselling (Clinical Pastoral Therapy) since 1981,
Dr. Steenkamp has the qualifications and qualities…

Dr. Steenkamp is al sedert 1981 betrokke by berading (klinies-pastorale terapie) en het die kwalifikasies en karaktereienskappe…

 

READ MORE / LEES VERDER >

Ruby V. Steenkamp

Ruby Steenkamp has been a broker and financial advisor with the Certificate in Financial Planning (Milpark Business School) as academic qualification.

Ruby Steenkamp is al vir meer as 20 jaar ‘n makelaar en finansiële adviseur met die Sertifikaat in Finansiële Beplanning (Milpark Business School) as akademiese kwalifikasie.

 

READ MORE / LEES VERDER >

WHAT / WAT

How to get in touch.

Hoe om ons te kontak.

CONTACT / KONTAK

TESTIMONIALS / GETUIGSKRIFTE

What our clients say:

Wat ons kliënte sê:

Thank you, Ruby Steenkamp. We appreciate your excellent service

NIEN THERION

Met soveel kwaliteit kan jul dienste net groei en groei.

WILLIE VD MERWE

Passionately friendly staff sand always willing to help.

ANTHONY BRIDGETT